🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Trebišov

Košický kraj

Starosta/primátor: PhDr. Marek Čižmár

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528099001 1 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja/a Trebišov Gorkého 55
528099002 2 Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja/b Trebišov Gorkého 55
528099003 3 Základná škola I. Krasku/a Trebišov I. Krasku 1
528099004 4 Základná škola I. Krasku/b Trebišov I. Krasku 1
528099005 5 Gymnázium/a Trebišov Komenského 32
528099006 6 Gymnázium/b Trebišov Komenského 32
528099007 7 Mestský úrad Trebišov M. R. Štefánika 862/204
528099008 8 Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov Komenského 12
528099009 9 Mestské kultúrne stredisko Trebišov M. R. Štefánika 53
528099010 10 Základná škola Komenského/a Komenského 1962/8
528099011 11 CVČ/a Trebišov T. G. Masaryka 36
528099012 12 CVČ/b Trebišov T. G. Masaryka 36
528099013 13 Základná škola M. R. Štefánika/a M. R. Štefánika 51
528099014 14 Základná škola M. R. Štefánika/b M. R. Štefánika 51
528099015 15 Základná škola Komenského/b Komenského 1962/8
528099016 16 Základná škola Pribinova/a Trebišov Pribinova 34
528099017 17 Základná škola Pribinova/b Trebišov Pribinova 34
528099018 18 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov Bottova 2
528099019 19 Spoločenské centrum Milhostov Zvonárska 17