🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vyšný Komárnik

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528064001 1