🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vojtovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
528013001 1