🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Šemetkovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
527891001 1