🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Rovné

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
527777001 1