🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nižný Orlík

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
527670001 1