🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Jakušovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
527343001 1