🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Havranec

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
527301001 1