🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dlhoňa

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
527238001 1