🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nová Ľubovňa

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
526924001 1
526924002 2