🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stará Ľubovňa

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
526665001 1 Provinčný dom Nám. sv. Mikuláša č. 12 1. mája, Hviezdoslavova, Farbiarska, Garbiarska, Nám. Sv. Mikuláša, Levočská, Popradská 2, 4, 8, Stará Ľubovňa - bez ulice
526665002 2 Základná škola Za vodou ul. Za vodou č. 14 SNP, Janka Kráľa, Prešovská, Duki. hrdinov, Za vodou I, Jarmočná
526665003 3 Základná škola Za vodou ul. Za vodou č. 14 Za vodou 2-32
526665004 4 Administratívna budova (futbalový štadión) Továrenská ul. č. 1 Popradská - okrem č. 2, 4, 8, Mýtna, Poľská, Zámocká, Zamoyského, Továrenská, Mariánska utica, Michalská ulica, Rastislavova utica, Ľubomírska utica
526665005 5 Základná škola Podsadek ul. Podsadek č. 140 Podsadek
526665006 6 Dom kultúry Nám. gen. Štefánika č. 5 Nám. gen. Štefánika, 17. novembra, Sládkovičova, Budovateľská, Obrancov mieru
526665007 7 Sportová hala Tehelná ul. č. 1 Zimná, Vsetínska, Bernolákova, Tehetná, Stúrova
526665008 8 Športová hala Tehelná ul. č. 1 Okružná 1 -23, 135 /nepárne čísla/, Okružná 2 - 34 /párne čísla/, Mierová 1 - 6, Letná 1 - 5, Vansovej, Mierová 68 - 78 /párne čísla/
526665009 9 Základná škola Komenského Komenského ul. č. 6 Okružná 25 - 133 /nepárne čísla/, Komenského, Tatranská, Mierová 14 -22 /párne čísla/
526665010 10 Základná škola Komenského Komenského ul. č. 6 Letná 7, Letná 8 - 38 /párne čísla/, Mierová 24 - 34A /párne čísla/
526665011 11 Základná škola Komenského Komenského ul. č. 6 Mierová 7 - 91 /nepárne čísla/, Letná 11 - 23 /nepárne čísla/, Mierová 8 - 12 /párne čísla/
526665012 12 Základná škola Komenského Komenského ul. č. 6 Okružná 36 - 86 /párne čísla/, Letná 25 - 33 /nepárne čísla/
526665013 13 Plaváreň Mierová ul. č. 62 Mierová 36 - 66 /párne čísla/, Mierová 80 - 88 /párne čísla/, Lipová
526665014 14

Unable to display PDF file. Download instead.