🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hrabušice

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
526592001 1
526592002 2