🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bystrany

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
526436001 1