🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Slavošovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
526282001 1
526282002 2