🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Slavec

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
526266001 1
526266002 2

Unable to display PDF file. Download instead.