🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nižná Slaná

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
526045001 1 0 0
526045002 2 0 0