🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Meliata

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525961001 1