🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Magnezitovce

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525944001 1
525944002 2