🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lipovník

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525910001 1