🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Licince

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525901001 1