🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kováčová

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525855001 1