🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Honce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525731001 1