🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dedinky

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525618001 1
525618002 2