🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zlatá Baňa

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525472001 1