🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vysoká

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525421001 1