🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Uzovský Šalgov

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525375001 1