🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Široké

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
525260001 1
525260002 2