🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lažany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
524735001 1