🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Klenov

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
524646001 1 0 0