🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Chminianske Jakubovany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
524531001 1