🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Chmeľov

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
524506001 1