🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Brežany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
524255001 1