🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bajerovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
524182001 1