🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vrbov

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
524077001 1