🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vojňany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
524069001 1