🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Podhorany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523780001 1