🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lechnica

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523615001 1