🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Krížová Ves

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523607001 1