🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kravany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523593001 1