🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Holumnica

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523470001 1