🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vinné

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523259001 1
523259002 2