🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Trnava pri Laborci

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523194001 1