🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Tibava

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523178001 1