🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Šamudovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
523151001 1