🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Podhoroď

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
522929001 1 163 0