🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Pavlovce nad Uhom

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
522872001 1 0 0
522872002 2 0 0
522872003 3 0 0
522872004 4 0 0