🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ostrov

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
522856001 1