🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Jastrabie pri Michalovciach

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
522546001 1