🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Iňačovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
522511001 1