🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Dúbravka

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
522406001 1 399 0